Privacy Verklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van Bas kappers, hierna te noemen: wij of salon.

Wij respecteren uw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De door u opgegeven gegevens worden door ons gebruikt en bewaard ten behoeve van:
– Het inplannen van afspraken
– Het noteren van gegevens over uw behandeling

Wij verwerken de volgende gegevens:
– Naam
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– Geslacht

Naar aanleiding van uw bezoeken aan de salon bewaren wij verder:
– Behandelingen
– Recepten (kleur of omvorming)
– Gekochte producten
– Kassabonnen

Wijzigingen:
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het is raadzaam om deze verklaring te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2020.

Als Bas Kappers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring nog vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via de contactgegevens onderaan dit document.

Contactgegevens
Bas Kappers
Plein 4A
5251AT Vlijmen
073-5113273
info@baskappers.com